SEMINARI I DOGAĐANJA

Naši odvjetnici članovi su Hrvatske odvjetničke komore, Međunarodne odvjetničke komore, Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja, Hrvatskog društva za autorsko pravo, Regionalne pravne mreže, Hrvatske udruge za mirenje i drugih stručnih organizacija te aktivno sudjeluju u radu navedenih udruga.

Ana Bandalo i Natalija Labavić sudjelovale su na 5. Konferenciji o pravu i politici tržišnog natjecanja, Zagreb, svibanj 2018., u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ana Bandalo sudjelovala je na seminaru “Incoterms 2010 pravila”, Zagreb, rujan 2017., u organizaciji Međunarodne trgovačke komore i Hrvatske gospodarske komore.

Natalija Labavić je sudjelovala na seminaru „Jeste li spremni za primjenu Uredbe o sigurnosti osobnih podataka (GDPR)“, Zagreb, rujan 2017., u organizaciji ILBA-e.

Ana Bandalo i Natalija Labavić su sudjelovale na konferenciji „Trendovi u telekomunikacijama u 2017“, Westin, Zagreb, veljača 2017., u organizaciji Lidera.

Ana Bandalo i Natalija Labavić završile su dodatnu obuku za medijatora pred Hrvatskom udrugom za mirenje, Zagreb, veljača 2017.

Ana Bandalo i Natalija Labavić sudjelovale su na seminaru "Antidiskriminacijska jamstva - primjena pred hrvatskim sudovima", Zagreb, siječanj 2017., u organizaciji CMS-a.

Ana Bandalo sudjelovala je na konferenciji «State Aid», Slovenska trgovačka komora, Ljubljana, studeni 2015., u organizaciji Regional Legal Network.

Natalija Labavić sudjelovala je na seminaru „Zaštita osobnih podataka“, Beograd, svibanj 2015., u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu, Katedre za Europsko pravo.

Natalija Labavić sudjelovala je na seminaru „EU Law and Risk Regulation“, Dubrovnik, travanj 2015., u organizaciji advokatske kancelarije Prica i partneri.