ČLANOVI TIMA

Odvjetnici

Partner u Odvjetničkom društvu Bandalo&Labavić j.t.d.

Ana ima bogato iskustvo u području prava društava, trgovačkog prava, građanskog prava, parničnog prava, ugovornog prava, ovršnog prava, prava tržišnog natjecanja, radnog prava, zaštite osobnih podataka i prava potrošača te u navedenim područjima savjetuje i zastupa brojne klijente pred sudovima i upravnim tijelima na domaćoj, EU i međunarodnoj razini. U proteklom razdoblju, Ana je bila angažirana na brojnim projektima vezanim za nekretnine, otkazivanja ugovora o radu u postupku kolektivnog viška radnika, projektima usklađenja zaštite osobnih podataka, spajanja i pripajanja društava na lokalnoj i međunarodnoj razini, investicijskim projektima itd.

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. g., Ana je radila na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, gdje je stekla široko iskustvo i znanje na području parničnog, građanskog i radnog prava. Ana je 2010. g. osnovala Odvjetnički ured Bandalo, 2011. g. postala je partner u Zajedničkom odvjetničkom uredu Bandalo&Labavić, a 2018. g. u istoimenom odvjetničkom društvu. Ana je dodatno obrazovanje stekla na UN Akademiji Hrvatskog društva za Ujedinjene Narode.

Ana pohađa konferencije, izlaže na seminarima i objavljuje članke. Ana je licencirani izmiritelj.

Partner u Odvjetničkom društvu Bandalo&Labavić j.t.d.

Natalija ima bogato iskustvo i znanje osobito u području trgovačkog prava, IT prava, medijskog prava, autorskog prava, radnog prava i zaštite osobnih podataka te u navedenim područjima savjetuje i zastupa brojne klijente na domaćoj, EU i međunarodnoj razini. U proteklom razdoblju, Natalija je bila angažirana na projektu produkcije audiovizualnih djela, autorskopravnim sporovima, projektima usklađenja zaštite osobnih podataka itd.

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. g., Natalija je završila specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2015. g., obranivši završni rad na temu ”Prijenos osobnih podataka iz EU u SAD temeljem Safe Harbour-a”. Završila je i Akademiju za politički razvoj – program Vijeća Europe za mlade lidere, dok je znanje na području autorskog prava usavršila pohađajući CopyrightX Sveučilišta Harvard. Prije nego što je 2011. g. postala partner u Zajedničkom odvjetničkom uredu Bandalo&Labavić, a 2018. g. u istoimenom odvjetničkom društvu, iskustvo je stekla radeći u Odvjetničkom uredu Vranjican u Zagrebu te kao pravna savjetnica na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu.

Pored redovnog posla, Natalija pohađa konferencije, izlaže na seminarima i objavljuje članke. Natalija je licencirani izmiritelj.

Odvjetnica u Odvjetničkom društvu Bandalo&Labavić j.t.d.

Irena ima široko iskustvo u području parničnog, radnog, trgovačkog prava, zemljišnoknjižnog prava i zaštite ljudskih prava.

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. g., Irena je iskustvo u području ovršnog prava, građanskog prava i trgovačkog prava stekla radeći u Odvjetničkom društvu Škarica i partneri. Našem se timu pridružila 2016. g. kao odvjetnička vježbenica, a 2018. g. položila je pravosudni ispit. Član Hrvatske odvjetničke komore postala je 2019. g.

Irena samostalno zastupa stranke pred sudovima, pruža pravnu podršku klijentima prilikom osnivanja trgovačkih društava, savjetuje i zastupa stranke vezano za radno pravo, zemljišnoknjižno pravo itd.

Irena redovno pohađa seminare i konferencije.

Partnerski odvjetnički uredi

Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb

Mihanovićeva 20, Zagreb

Renngasse 6-8, Top 506, A-1010 Wien

Kongresni trg 3, Ljubljana, Slovenija

Kondina 26, Beograd, Srbija

Hilandarska 13, Beograd, Srbija

Koste Hermana 11, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Gavrila Principa 18, Bijeljina, Bosna i Hercegovina