ENG

Kontakt


Zajednički odvjetnički ured Ana Bandalo i Natalija Labavić

10000 Zagreb

Avenija Većeslava Holjevca 40

(Recro poslovni centar)

Tel: + 385 1 5520 115

Fax: + 385 1 5520 116

E-mail: info@b-l.hr


Avenija Većeslava Holjevca 40